image_pdf

Om onze deelnemers de beste zekerheid te bieden zijn wij al jaren aangesloten bij de volgende organisaties:

Garantiefonds Reisgelden (SGR)

USA Reizen b.v., (KvK nr. 32072133) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de  op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie  houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde  reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de
overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen  voor de terugreis.

Calamiteiten Fonds Reizen (SCR)

USA Reizen b.v., (KvK nr. 32072133) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma / op deze internetsite (vetgedrukte naar keuze) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

image_pdf